අපට අහිමිවූ තිස්ස අබේසේකරයන්ගේ අභීත හඬ

Posted on April 24, 2009මෑතදී අපට අහිමිවුනු තිස්ස අබේසේකර නම් අභිත කලා කරුවා විසින් 2005 තරම් ඈතදී පවත්වන ලද කතාවක් පිළිබඳ හෝඩුවාවක් ඔබට දීම සඳහා මේ සටහන වෙන්වේ.

මේ විමසීමට ද වේලාව යයි සිතන අයට එම කතාව කියවන්නට කරන අරාධනයයි.

මෙය පළ කෙරී ඇත්තේ ලංකාඊනිව්ස් වෙබ් අඩවියේ ය. මේ එහි පිවිසුමයි.

http://www.lankaenews.com/Sinhala/news.php?id=8628

Posted in: Uncategorized