උතුරුකුරු දිවයිනේ නිවාඩු හා වැඩ

Posted on April 16, 2009අපේ ලංකාවේ මෙන් අන්‍ය ආගමිකයින්ගේ උත්සව දිනයක පිනෙන් නිවාඩු ලබා ගන්නා අය මෙහි නැත. මාසයකට සැරයක් සතියේ මැද දිනක එන පෝය හෝ වෙනයම් නිවාඩුවකට දෙපැත්තෙන් කොයි පැත්තකින් හෝ නිවාඩු දමා සතියක්ම වැඩ අහෝසිකර දමන මිනිසුන් එහි සිටියේ නැත.

තවදුරටත් සොයා ගෙන යනවිට දැනගත්තේ කිසිම ආගමික උත්සවයක් සඳහා උතුරුකුරු දිවයිනේ නිවාඩු නැත යන්න ය. තවත් එහාට සොයාගෙන යන විට දැනගත්තේ එහි ආගමික උත්සව ද නැත යන්න ය.

මෙහෙමත් මිනිස්සු තමන්ගේ ආගමේ උත්සවයකටවත් නිවාඩු ගන්නේ නැති එහෙම උත්සව පවා පවත්වන්නේ නැති මිනිස්සු! එසේ සිතුවා පමණකි දැන ගන්නට ලැබුනේ එහි ආගම් ද නැති බව ය.

ආගම් තිබේ. ඒ කෞතුකාගාර වල ය. ලෝකය තේරුම් ගන්නට ගත් විවිධ උත්සහයන් ලෙස ඒවා හඳුන්වා තිබිණි.

මට ඊළගට අවශ්‍ය වූයේ ඔවුන් නිවාඩු ලබන්නේ කුමන අවස්ථාවල ද යන්න දැනගන්න ය.

එහෙම විශේෂ නිවාඩු දින නැතැයි එවිට දැනගන්නට ලැබිණි. වැඩ කිරීම මිනිසුන්ට විනෝදයක් බැවින් මිනිස්සු නිවාඩු එනතෙක් බලා ඉන්නේ නැතැයි කියැවිණි.

මිනිසුන් වැඩ හැටියට සැළකුවේ තමන්ගේ අනාගතය නිර්මාණය කිරීමේ කටයුත්ත ය. ඒ නිසා එය ඉතා වුවමනාවෙන් ද ප‍්‍රීතියෙන් ද උහු ඉටු කළෝ ය.

වැඩ බෙදාගෙන තිබුනේ දක්ෂතා අනුව ය. ඒ නිසාම තමන් දක්ෂ කටයුත්ත කිරීමෙන් ලැබෙන තෘප්තිය ඔවුහු නොමඳවම ලබා ගත්තෝ ය.

යමක් ලැබීම සඳහා දීම අවශ්‍ය බව උන් දැන සිටියෝ ය. ආපසු ලබා ගැනීමේ අපේක්ෂාවක් රහිතව ම උහු දුන්නෝ ය. එසේ දෙන්නේ එන්ජී ඕ එකකින් පඩි ලබන නිසා දැයි අසන්නට දුහුනන් එහි සිටියේ නැති!

හැමෝම දීමෙන් සතුටට පත්වූ නිසා බොහෝ අයට බොහෝ දේ ලැබිණි. ඉල්ලීම් හා හඩ ගෑම් ඒ නිසා මේ දිවයිනේ දක්නට නොවී ය.

ලංකාවේ මෙන් තමන්ගේ උන් පමණක් හොයා දීමක් නොතිබුණු බැවින් ලැබීම අමතර වගකීමක් ඇති කළේ නැත. දීම අමතර ප‍්‍රශ්න ඇති කළේ නැත.

වෙහෙස දැනුණ විට පමණක් නිවාඩු ගැණුනු අතර පවුලේ හෝ ගමේ අය එක්වීම් සඳහා ද නිවාඩු ගනු ලැබිණ. පවුල ගම හා වැඩබිම මිනිසුන්ට එක්ව වැඩ කිරීමේ අවස්ථාව සළසා තිබූ බැවින් ඒ එක්වීම් බොහෝ විට වැඩ පහසු කළේ ය. එකිනෙකා තේරුම් ගැනීමට ද එකිනෙකා ගේ දක්ෂතා තේරුම් ගැනීමට ද එයින් අවස්ථාව ලැබිණි.

වැඩ වලට බාධා නොවන පරිදි එවැනි නිවාඩු වසර මුලදී සැළසුම් කරන ලද අතර මුලූ උතුරුකුරු දිවයින එකවර අකර්ණම්‍ය කරන අවුරුදු උත්සවවත් එහි පැවතියේ නැත.

වෙනම අවුරුදු උත්සව පවත්වන්නට ඇත්තටම අවශ්‍යතාවයක් තිබුනේ නැත. එරට හැම මොහොතකම උත්සව ශී‍්‍රයක් අවුරුදු සිරියක් දක්නට ලැබුණේ ය.

Posted in: Uncategorized