රජ වාසල කැළඹූ වාතය

Posted on April 4, 2009(හිටිහැටියේ මිනිසුන් කුදලාගෙන යයි. හේතුව රජගෙදර සමීපයේදී වාත පිටවීම ය. උණ්ඩයක් වුනා නම් තව කොහෙද ….එහෙම නෙවෙයි මෙතැන හිතා මතා කොරපු අපහාසයක් තියෙනව! රජගෙදර සමීපයේ විතරක් නෙවෙයි. රාජ ඌෂ්ණය තියෙන කොහේ වුනත් වාතයක් ඇරීමෙන් අදහස් වෙන්නේ අපහාසයක්, තේරුණා ද)

ටිකක් හයියෙන් ගියා නම් තමයි
ඒත් හිතලා උනා නොවෙයි
ඉබේම ගියා

රවන්නට එපා
අවමානයක් කළා නොවෙයි
ගැත්තහුට කමන්න
අනේ මරන්න එපා
තුවක්කුව පැත්තකට ගන්න
ඕක පත්තුවෙයි ද දන්නෙ නෑ

බඩගින්නට ගෑස් හැදිලා
ඒකයි මේ කොලොප්පම

නෑ නෑ මං කොලොප්පම් කළා නොවේ
කීවේ බඬේ අලකලංචිය ගැන
බඩ බඩගින්නේ තැබීම වැරැද්දක් තමයි
ඒත් හිතලා නෙවෙයි

ඊටත් වඩා
වැරැද්දක් නම් තමයි
රජවාසල ඇතුලෙම වෙච්ච නිසාවෙන්
හැබැයි ඒකත් ඉතින් හිතලා කළා නෙවෙයි

මගේ අම්මපල්ලා දිවුරා වුනත් කියන්නම්
ගියා නිකම්ම ගියා
කුමන්ත‍්‍රණ ගැන මම නම් හාංකාවිසියක් දන්නේ නෑ
මට දැන්වත් ඉතින් යන්න අවසරද හාන්දුන්නේ

Posted in: Uncategorized