අවුරුද්දක් ගෙවිලා ගිය තැන – කිලිනොච්චිය දිනලා

Posted on April 3, 2009(කිලිනොච්චිය දිනලා අදට මාස තුනකි. අවුරුද්දක් ගිය තැන ලියන්නට වන කවිය දැන්ම ලියා තැබුවෙමු. ඒ අවුරුද්දක් ගිය තැන ඔබට මට ඇගිල්ල දික් කිරීමට ඉඩක් සදනු සඳහා ය. ඒ නැතත් මටම සමහර විට මා දෙසට ඇගිල්ල දික්කර ගත හැකි වනු ඇත. කවුරු දනී ද ? නිවැරදි කවුදැයි තීන්දු කරණු ඇත්තේ ඉතිහාසය නොවැ)

දියවෙලා ගිහිං පාට
පාංකඩ වෙලා රෙද්ද
අපේ උන් දින්න දා
රබන් හඩ මැද්දේ
වෙඩි බෙහෙත් සුවඳ පැතිරෙද්දී
එල්ලපු ජාතික කොඩිය
———-
අවුරුද්දක් ගෙවුනු ඉක්මණ
කිලිනොච්චිය දිනලා

පොඩි එකා තාම
යුද බිමේ
ආරංචියක් වත් නැහැ නෙවැ උගේ
ලොකු එකා ගිය පාරෙ
ගියා නොවැ ඌත්

ලොකු එකාගේ සොහොන පේනව
ගස්වැවිලා වටේට
සුද්ද කරගන්නවත් දැන් නෑනෙ හයියක්
පුංචි දෙන්න මට දීල
ලේලි රට ගිහිල්ලා
ගේ ඉවර කරගන්න
අපි වෙනුවෙන් අපි…

බැනර් පේනව තාම
අලුත් පිට
හන්දියේ එල්ලපුව
මැතිවරණය කාලේ

Posted in: Uncategorized