වීරවංශගෙන් – කොළඹට කිරි!(ගමට කැකිරි -සෝමවංශගෙන්?)

Posted on March 30, 2009විමල් වීරවංශ ලියුමක් එවා තිබුනේ ය. ඒ ළග එන පළාත් සභා මැතිවරණය වෙනුවෙනි.

යුද්ධය ගෙනියන එජානිස ට චන්දය දෙන ගමන් ඒ තුළ වෙසෙන දුෂිත නොවූ තම සමාගමට චන්දය දෙමින් දුෂණය පරාජය කිරීමටත් මැදිහත් වන ලෙස ය.

මන්ත‍්‍රීවරු 11 ක්ම සිටියදී මහා ආණ්ඩුවේ තමන්ට නවත්වන්නට බැරිවූ දුෂණය බස්නාහිර පළාත් සභාවල තම මන්ත‍්‍රීවරු තිදෙනා මගින් නැවැත්වීමේ විශ්ව කර්ම ව්‍යාපෘතියට එතුමා අත ගසා ඇත.

ආණ්ඩුව කරන සියලූ නාස්තීන් හා දුෂණය යුද්ධය වෙනුවෙන් ඉවසන ලෙස ඉල්ලන ගමන් බස්නාහිර පළාත් සභාවේ ජනතාවට පමණක් දුෂණයෙන් තොර පාලනයක් ලබා දෙන බවට සපථ කරන විමල් දකින විට අපට මතක් වන්නේ කොළඹට කිරි අපට කැකිරි යන ඔහුගේම සටන්පාඨයයි.

යුද්ධයේ සියලූ බර රටේ සෙසු ජනතාවට ය. බස්නාහිර පළාත් සභාවට පමණක් දුෂණයෙන් තොර පාලනයකි. මේ හේතුවෙන් එතුමා විශ්වකර්මයෙකු වීමෙන් නොනැවතී කොළඹ වෙනුවෙන් පෙනී හිටින්නෙකු බවට ද පත්ව සිටී.

දැන් ඉතින් කියන්නට ඇත්තේ මෙපමණ ය. ගමේ ජනතාවට ටිල්වින්ගේ හා සෝමවංශගේ පිහිට ය.

හෙට අනිද්දා ඉතිහාසයේ ප‍්‍රථම වතාවට දුෂණයෙන් තොර පාලනයක් බස්නාහිර පළාත් සභාවට ලැබෙනු ඇත. ඉන්පසු වෙනදා බස්නාහිරින් බැස ගිය හිරු මෙදා බස්නාහිරින් නැග එනු ඇත.

Posted in: Uncategorized