නැවතුනොත් තෝ නසී… චුත වෙයං ඉක්මණට…

Posted on March 23, 2009මුණින් අත වැටී
වැතිර හිටියා මිනිහෙක්

හොඳටම වෙරිවෙලා
පුපුරපු රතිඤ්ඤ
වටේ තිබුනා විසිරිලා
පාට කොඩියක් ද තිබුනා
පැත්තකින් වැටිලා
වටේටම වමනේ
හිස් බෝතලෙත්
තිබුනා විසිවෙලා පැත්තක

පාරෙන් එහා පැත්තෙත්
වැටී උන්නා ඒත් මිනිහෙක්

බඩ පොත්ත ඇලිලා
හොඳටෝම කෙට්ටුවුනු
ලේ ගලා තිබුනා
සිරුරෙ රස්නය ගිහින්
මැස්සො හිටියා වටවෙලා
කඳුලූ තිබුනා බේරි ගල්වෙලා
ෂෙල් කෑලි උණ්ඩ පතුරන්
හැම අතම විසිරිලා

ඒ පාර මැද්දෙන්
මහ සෙනග ගැලූවා
නොදුටු නියාවම අගවා
උන් ගියා නොනැවතී

මුමුණනවා ඇහුනා…

නැවතුනොත් තෝ නසී
චුත වෙයං ඉක්මණට

Advertisements
Posted in: Uncategorized