කසා පබ්බත ඇද ගෙන නායි

Posted on March 6, 2009පකිස්ථානය යනු ත‍්‍රස්තවාදී තිප්පොළක් බවත් එම තිප්පොළට පොලිසියෙන් පැනීමට කාලය හරි බවත් කසා පබ්බත මේ ලගදී කියා තිබිණි.

එතුමාට හිතෙන්නේ මරු ඒවා ය. හැබැයි හිතුන ගමන් එතුමා හිතට එන දේ ලියයි. ඊළගට කල්පනා කරයි.

අපෝ මේ කතාව අහං ඉඳල ඇමරිකාව පැන්නොත්? එහෙම හිතුන නිසා එතුමා නැවතත් ලියයි.

“ඒ පොලිසිය කිසිකලෙකත් ඇමරිකානු හෝ බි‍්‍රතාන්‍ය පොලීසිය නොවේවා ආසියානු පොලිසියක්ම වේවා”.

ඉතින් එය ද එතුමා ලියුවේ ය. ඊළගට එතුමාට ඔලූව කැසුනේ ය.

ඉන්දියාව මේක සාමාවට කාරණයක් කරගෙන ලංකාවට පැන්නොත්?ආයිත් එතුමාගේ පෑන වැඩ කළේ ය.

“ශ‍්‍රී ලංකාවේ අභ්‍යන්තර ප‍්‍රශ්න විසඳාගැනීමේ තනි අයිතිය ශ‍්‍රී ලංකාවට තිබිය යුතු ය”.

එතුමා මුලදී සිතූ පරිදි දැන් පකිස්ථානයට පනින්න බැරි ය. ඒ නිසා එතුමා නැවත ඔලූව කසා ආයෙමත් කරණමක් ගැසුවේ ය.

“ආසියාවේ සියලූ ප‍්‍රශ්න විසඳාගැනීමේ අයිතිය ආසියානුවන්ට තිබිය යුතු ය. වෙනත් මහාද්වීප ඒ සඳහා පැමිණිය යුතු නැත”.

දැන් නම් හරි වගේ ය. ඒ එතුමා හිතුණු හැටි ය.

ඊට පස්සේ එතුමා අපිව වටේට ගෙනියන්නේ ය. ඒ පකිස්ථානයට පනින ආසියානු හමුදාවක් හදන්න ය.

එතුමාට ඔලූව කසන්නට තව ප‍්‍රශ්නයක් තිබේ. ආසියානු හමුදාවක් ලංකාවට බැරිවෙලාවත් පැන්නොත්?

ආයි ඔලූව කසා මොකක් හෝ ලියා දාන්න. අපට එතුමා කීමට ඇත්තේ එපමණ ය.

Posted in: Uncategorized