අප මේ ගහන්නේ මැච් එකක් නම් එල් ටී ටී ය පරාද වී හමාරය

Posted on February 23, 2009අප මේ ගහන්නේ මැච් එකක් නම් එල් ටී ටී ය පරාද වී හමාරය. වර්ග කීමී 70 ට කොටු කර ඇති නොවැ.

අප මේ කරන්නේ ප‍්‍රභාකරන් හා මහින්ද ගෙන් එක්කෙනෙක් තෝරාගැනීම නම් මහින්ද තෝරාගැනීම ප‍්‍රභා තෝරා ගැනීමට වඩා ඥානාන්විතය.

අප මේ හදන්නේ ප‍්‍රභාකරන් යුක්ති යුක්ත දැයි පිරීක්සීමට නම් ඇතැම් කරුණු වලදී ප‍්‍රභාකරන් අයුක්ති සහගත ය. ඒ ගැන සාක්ෂි ඔහුගේ ඉතිහාසයෙන්  ඕනෑ තරම් ගෙන හැර දැක්විය හැකි ය.

අප මේ හදන්නේ ප‍්‍රභාකරන් දෙමල ජනතාවගේ එකම නියෝජිතයාදැයි තීරණය කිරීමට නම් ඔහු එකම නියෝජිතයා නොවේ යයි විවාදයකින් තොරවම කිව හැකිය.

එහෙත් අප මේ හදන්නේ යුද්ධය මගින් මේ වියවුල විසඳීමට නම් ප‍්‍රභාකරන්ගේ පරාජයෙන් අපේක්ෂා කරන්නේ රටට ස්ථිර සාර සාමයක් නම් එය නම් ඉටු නොවනු ඇත.

මක්නිසාද යත් මේ වියවුල ඇති කිරීමට හේතු භූත වූ දේශපාලන සමාජ ආර්ථික සාධකයන් තවමත් එලෙසම පවතින බැවිනි.

තමන්ගේ භූමි ප‍්‍රදේශය තූළ තමන්ගේ සම්පත් භාවිතා කරමින් තමන්ට වුවමනා දේ නිපදවමින් ඒවා විකුණමින් ලැබෙන ආදායමින් තමන් සිතන පතන ආකාරයට ජී වත්වීමට  හා විශේෂයෙන් එසේ ජීවත් වීමට හැකි තත්වයක් සහතික කරන ආකාරයේ පරිසරයක් නිර්මාණය කරගැනීමට අවශ්‍ය අයිතිය දෙමළ ජනතාවට ලැබුණු දිනයක පමණක් එල්ටීටීය (ත‍්‍රස්තවාදය) පරාජය වනු ඇත. එවන් පසුබිමක ත‍්‍රස්තවාදය පැරදවීමට අවි ආයුධ අවශ්‍ය නොවනු ඇත.

අප මේ කරන්නේ කළ යුත්ත නොකර වෙන යමක් ය.

ඔබට මෙන්ම මටද සාමය වුවමනා ය. හිංසනය කිසි දිනෙක -ඉතාමත් යුක්ති සහගත දෙයක් උදෙසා වුව- භාවිතා කිරීම මම අනුමත නොකරමි. එහෙත් හිංසනයට උත්තර දිය යුත්තේ හිංසනයෙන් නොවන බව එයින් හිංසනය අහෝසි නොවන බව මම දනිමි. ඒ මා බුදුන් අදහන නිසා ය.

Advertisements
Posted in: Uncategorized