අභිමානය – හීනමානය – අධිමානය – නිහතමානය -ඉදිරියටත් බැණුම් ඇසීමට Beyondframe කැමතිය

Posted on February 19, 2009අභිමානය යහපත් ද අයහපත් ද යන්න සංවාදයට ලක් කරමින් බ්ලොග් සටහනක් http://whiledliving.blogspot.com/දුටුවෙමි. ඒ නිසා අභිමානය ගැන ලියන්නට සිත්විය.

අභිමානය යහපත් දෙයකි. අභිමානය ගොඩ නැගෙන්නේ කෙනෙකු තුළ තමන් ගැන විශ්වාසයක් ගොඩ නැගුණු විට ය. තමන් අනුන් විසින් නොව තමන් විසින් පාලනය කරනු ලැබේ යයි දැනුණු විට ය.

ඒ සඳහා කෙනෙකුට පළල් දැනුමක් ද කුසළතා ද ඒවා නිසා ලබා ගත් සාර්ථකත්වයක් ද තිබිය යුතු ය. ඔහු සතුටට පත්වන්නේ අනුන්ගෙන් ලැබෙන පිළිගැනීම නිසා නොව තමන් තුළ තිබෙන කෙනෙකුට උදුරා ගත නොහැකි චරිත ලක්ෂණ කුසලතා හා දැනුම නිසා ය. එයින් තමන් අත් කර ගෙන ඇති දෑ නිසා ය.

එවන් අභිමානයක් ඇති කෙනෙක් කිසි දිනෙක පිටතට පකුම් දාන්නේ නැත. පුස්පාට් දාන්නේ නැත. රැස්පොට් පෙන්වන්නේ නැත.

එවන් අභිමානවත් මිනිසුන්ගෙන් ප‍්‍රදර්ශනය වන්නේ නිහතමානය යි.

ඔවුන්ට ප‍්‍රසිද්ධිය හෝ පිළිගැනීම බලෙන් ලබා ගන්නට අවශ්‍ය නැති නිසා ය. ඒවා ඔවුන් පසුපස ඔවුන් සොයා එන නිසා ය.

සමහර මිනිස්සු අභිමානය වෙනුවට හීනමානයෙන් පෙළෙති. ඔවුන් ඇතුළතින් හිස් ය. තමන්ගේ කියා දස්කමක් ලෝකයට පෙන්වීමට ඔවුන්ට නැති ය.

ඇත්තටම ඔවුන් තමන් ඉන්නා ස්ථාන ලබා ගෙන ඇත්තේ සුදුස්සන් කපා ගෙන ය. පන්දම් පෙළපාලියේ ගිහින් ය. ඒ හේතුවෙන් තමන්ගේ තනතුරු කිසිවෙකු විසින් ඩැහැ ගනිතැයි නිරන්තර බියකින් හා සැකයකින් පසු වෙති. ඒ නිසා ඇතුළත නැති යමක් ඔවුන් ලෝකයට පෙන්විය යුතු ය. ඒ නිසාම ඔවුහු අධිමානයක් ලොවට පෙන්වති. සිංහලෙන් කියන්නේ නම් පුස්පාට් දමති. රැස්පොට් පෙන්වති.

බලෙන් ගත්තොත් මිසක ලගා වෙන පිළිගැනීමක් නැති නිසා ය.

ඒ නිසා ඇතුළතින් හීන මානයෙන් පෙළෙන අය අධිමානයත් ඇතුළත අභිමානයෙන් පෙළෙන අය නිහතමානයත් පෙන්වනු මිනිසුන් පිරික්සන විට අපට දැකිය හැකි ය.

අප කැමති ජාතියක් හැටියට අප අභිමානවත් වනු දැකීමට ය. එය අනෙක් ජාතීන්ට පුස්පාට් දමා නොව අපගේ ශක්තීන් මත ගොඩනගා ගත යුතු යයි අපි උදක්ම විශ්වාස කරමු. අපගේ ජාතියට ආගමට හා රටට අපගේ විවේචනයන් එල්ල වුනේ ඒ අරමුණෙනි. බොහෝ දෙනෙකුට නොතේරුන ඒ අරමුණ සාක්ෂාත් කරගනු සඳහා ඉදිරියටත් බැනුම් ඇසීමට අපි කැමැත්තෙමු.

Posted in: Uncategorized