ගගට ඉණි කැපීම හා කල්පනා කිරීම

Posted on February 12, 2009මිනිසුන් පිරිසක් මහන්සි වී වැඩ කරති. ඔවුන් කරන්නේ ඉණි කැපීම ය. අති මහත් භක්තියෙන් ද කැපවීමකින් ද කරන මේ රාජකාරිය දකින මිනිසෙක් මේ ගගට ඉණි කපනා මිනිසුන්ට හිනාවෙයි. හිනාවී නොනවතින ඔහු මෙය අමන කමක් යයි ද කියයි.

මෙය බලා ඉන්නා තෙවැන්නෙක් හිනාවෙන හා විවේචනය කරන මේ මිනිසාට බණීයි.

යකෝ මේ මිනිස්සු මෙච්චර කැපවීමකින් මහන්සියකින් වැඩ කරද්දි උඹ උන්ට හිනාවෙන එක හරි ද උන්ව හෑල්ලූ කරන එක හරි ද?

මහන්සිය කැපවීම වැදගත් වන්නේ එය වැදගත් වැඩක යෙදවූ විට ය. එය අවැදගත් වැඩක යෙදවූ කල ඒ ගැන ඒ මිනිසුනට අනුකම්පා කරනවා හැර කරන්නට තිබෙන්නේ හිනා වීම හා ඊට අමතරව උන්ට ඒ ගැන පෙන්වා දීම ය.

උන් කොතෙක් කැප වීමකින් තම රාජකාරිය කරන්නේ ද යත් උන්ට ඉණිවලට කුමක් වී දැයි සොයන්නට පවා වෙලාවක් නැත. පැත්තක ඉන්නා කෙනෙකුට එය පෙන්වා දීමට සිදුව ඇත්තේ එබැවිනි.

අද ලංකාවේ සිදුවන දේ හා අපේ මැදිහත්වීම ගැන අපට පෙනෙන්නේ ඒ අයුරිනි.

අප වැරදි විය හැකි ය. අප වැරදි නම් අප නිවැරදි කරනු ලැබීමට කැමති ය. එහෙත් සැබැවින්ම නිවැරදි කවුද යන තීන්දුව දෙනු ඇත්තේ කාලය විසින් ය.

එහෙත් අප දකින දේ අප කියන්නේ මිනිසුන්ට කල්පනා කරනු පිණිස ය. සමහර විට මොළේ ඇති ඉණි කපන්නෙක් අප මේ කියන දේ දැක තමන්ගේ වැඩ පිළිවෙල සංශෝධනය කර ගන්නවා ඇත.

එහෙත් බොහෝ ඉණිකපන්නෝ ඉණි කැපීමට කැමති වුව ද කල්පනා කිරීමට අලස ය. උන්ට අනුග‍්‍රහ දක්වන්නෝ ඉණිකැපීම මිස කල්පනා කිරීම අගය නොකරති.

එය උන්ගේ ප‍්‍රශ්නයක් මිස අපේ ප‍්‍රශ්නයක් නොවේ.

Posted in: Uncategorized