මෙච්චරම අපහසුතාවයට පත් වූ ආණ්ඩුවක්? බේරාගන්නට හැකි කෙනෙක් නැත් ද?

Posted on February 2, 2009අමිත ආරියරත්න නීතිඥයෙකි. පොලීසියට විරුද්ධව විවිධ පුද්ගලයින් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද නඩුවලට ඔහු පෙනී සිටියේ ය. ඊයේ පෙරේදා ඔහුගේ නිවස යාබදව තිබූ කාර්යාලය ගිනිබත් කොට තිබිණි.

දැන් ඉතින් ආණ්ඩු විරෝධීන් මෙහි වගකීම ද එක්කෝ ආණ්ඩුවට ද නැතිනම් රණවිරු පොලීසියට ද බැර කරන්නට පුලූවන. මට නම් හිතෙන්නේ කලින් කළ බොහෝ පහරදීම් මෙන්ම මෙය ද ආණ්ඩුවට අපහසුතාවයට පත් කරන්නට තැත් කරන කණ්ඩායමේ වැඩක් විය හැකි බව ය. වෙනවෙලාවක කරතත් අතිශයින් ජනපි‍්‍රය තත්වයක් ඇති මේ වෙලාවේ නැත්නම් ආණ්ඩුව හෝ පොලිසිය මේ වගේ කටයුත්තකට අත ගසන්නේ නැත.

දැන් දහසක් රාජකාරි ඇති ජනපති තුමන්ට ඊටත් වඩා වැඩ තිබෙන පොලිස්පති තුමන්ට වහාම පරීක්ෂණ පවත්වන ලෙස නියෝග දීමටත් එසේ නියෝග දුන් බවට පත්තරවලට ලියන්නටත් සිදුවේ. ඒ විතරක් ද? පරීක්ෂණ කණ්ඩායම් එකක් නොව මේ සඳහා කීපයක් පත් කිරීමට පොලිස්පති තුමාට තිබෙන අනෙත් කටයුතු මැද්දේත් කරන්නට සිදුවේ.

ආණ්ඩුව අපහසුතාවයට පත් කරන්නට මේ කරන වැඩවලින් අවසාන වාසිය එන්නේ කොටියන් ට ය. එන්ජී ඕ හැත්තට ය.

ඇත්තටම මෙච්චරම අපහසුතාවයට පත් වූ ආණ්ඩුවක් තවත් තිබිය හැකි ද? වාවන්නට අමාරු ඒ බව මතක් වනවිට ය. මොන කරුමයක් කළාට ද මෙච්චර අවලාද අහන්නට සිදුව ඇත්තේ? දුක ඇත්තටම ඒ ගැන ය.

මේ අපහසුතාවයෙන්, පිටින් පමණක් නොව ඇතුළතින් ද එල්ලවෙන මේ කුමන්ත‍්‍රණවලින්, ආණ්ඩුව බේරාගන්නට හැකි කෙනෙක් නැත් ද?

Advertisements
Posted in: Uncategorized