අකුලාගත් ශ්‍රේෂ්ඨත්වය

Posted on January 28, 2009අධිකරණය ඊයේ තින්දුවක් දුන්නේ ය. ඒ හෙජින් ගිවිසුමට අදාළ තමන් දුන් සියලූ අතුරු තහනම් නියෝග ඉවත් කරගනිමිනි.

බැලූ බැල්මට නම් පෙනෙන්නේ අධිකරණය ආණ්ඩුවට පාඩමක් ඉගැන්වීම සඳහා එය කළ බවකි.

එහෙත් “අඩුව තියාගෙන අතින් කරකවන්නේ ඇයි දැයි” යන ප‍්‍රශ්නය නගන කෙනෙකුට පමණක් අධිකරණයේ මේ ක‍්‍රියාව පෙනෙනු ඇත්තේ තම දුර්වලත්වය සගවන්නට කරන අසරණ උත්සහයක් ලෙස පමණකි.

අධිකරණ නියෝග නොපිලිපැදීම සම්බන්ධයෙන් කිසිවෙකුට දඩුවම් පැමිණවීමට මෙසේ අධිකරණය අපොහොසත් වීමෙන් පෙන්වන්නේ අධිකරණයට අද මුහුණ දීමට සිදුව ඇති ඛේදචාචකය යි.

හදිසියේ ශ්‍රේෂ්ඨ වූ අධිකරණය දැන් බල්ලට ගොස් තිබේ. නැත්නම් බල්ලට දමා තිබේ.

සියලූ ආයතන එක්කෝ හීලැ කරමින් නැත්නම් යටපත් කරමින් මතු වෙමින් තිබෙන්නේ එකකි. ඒ විධායකය යි.

එය දැන් සර්වබලධාරී ය.

දැන් අපට කරන්නට ඉතිරිව ඇත්තේ එකත්පස්ව වැඳ ගැනීමට සූදානම් වීම ය.

Posted in: Uncategorized