මාධ්‍ය නිදහසට අබමල් රෙණුවකවත් තර්ජනයක් ඇතිකිරීමට ආණ්ඩුව ඉඩ දෙන්නේ නැත එය ඉර හඳටත් වඩා විශ්වාසය

Posted on January 23, 2009අපේ අගමැති තුමා අද පාර්ලිමෙන්තුව අමතමින් කියා සිටියේ මාධ්‍ය නිදහසට අබමල් රෙණුවක වත් තර්ජනයක් ඇතිකිරීමට ආණ්ඩුව ඉඩ නොදෙන බවයි. අනේ එවන් අගමැති වරයෙකු හා ආණ්ඩුවක් ලැබීමට අප වාසනා කරන්නට වුවමනාය.

අනෙත් මාධ්‍ය වෙදීන්ට මෙන්ම උපාලි තෙන්නකෝන් මහතාට ද අඩම්තේට්ටම් කර ඇත්තේ එජාපය විසිනි. ඇත්තටම ඒ බව හොයා ගෙන තිබුනේ මාධ්‍ය වෙදීන් හොඳින් අඳුනන ඔවුන්ට හොඳින් සළකන මර්වින් සිල්වා මහතා ය.

එතුමාගේ වැයික්කියේ වූ නිසා හොඳට ගියේය. නැත්නම් මෙතරම් නිච්චියට වැරදි කරුවන් අල්ලන්නට ලැබෙන්නේ නැත.

දැන් ඇත්තේ එකම දෙයකි. එජාපය තහනම් කර දැමීමය. මාධ්‍ය නිදහස බැබලී තිබීමට එය ප‍්‍රමාණවත් ය.

ඇත්තටම මෙච්චර හොඳට රට පාලනය කරන ආණ්ඩුවක් යටතේ මාධ්‍ය තිබීම අවශ්‍ය නැත. විවිධ අංශ සඳහා ආණ්ඩුවට මාධ්‍ය ප‍්‍රකාශක බැගින් පත් කර ඔවුන්ට මාධ්‍ය ආයතන බාර දිය හැකි ය. එවිට ස්වාධීන මාධ්‍යයක් නැතිවූවාට ජනතාවට ජනතාව විසින් දැනගත යුතුව ඇතැයි ආණ්ඩුව අදහස් කරන ඇත්ත ඒ හැටියට ම ලබා ගත හැකි ය.

ධර්ම රාජ්‍යයට දැන් ඇත්තේ නූලක දුරය.

මාධ්‍යවෙදීන් ඇතුලු සියලු සත්වයෝ නිවන් දකිත්වා!

Posted in: Uncategorized