හෙල්පින් හම්බන්තොට හරහා…නොබෙල් සාම තාග්‍යය ශි‍්‍ර ලංකාවට

Posted on January 7, 2009බලන්න එපායැ හම්බන්තොට පාරවල්. අනේ ඇස්වහක් කටවහක් වදින්න හොඳ නැහැ කිරි ටිකට තියෙනව.

මේ නිකම් කිචේට කියන කතාවකි. ඒවාට සම්මාදම් වීමට අප ලෑස්ති නැත. හම්බන්තොටට හොඳ පාරවල් ලබා දුන්නාට අප අමනාප ද නැත. හෙල්පින් හම්බන්තොට ගැන නව අවනඩුවක් සමග අලූතින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට යන්නට වුවමනාවක් ද අපට නැත.

හම්බන්තොටට කාලයක් කාගේවත් පිළිසරණක් නැතිව කුඩම්මාගේ සැළකිලි ලැබෙමින් තිබුනු පළාතක් නිසා අද එහි දක්නට ලැබෙන සංවර්ධනය සම්බන්ධයෙන් අපි දු සතුටු වෙමු.

මේ නිසා අපට ඇති වූ අදහස නම් ජනාධිපති පදවිය පළාතෙන් පළාතට මාරුවිය යුතු බව ය. එවිට හැම පළාතක්ම මෙසේ දියුණු කිරීමේ ඉඩකඩ ලැබෙන බැවිනි. මේ සඳහා ව්‍යවස්ථා ප‍්‍රතිපාදන වුව ද ඇති කළ හැකි ය.

වාර්ගික අර්බුදය විසඳීමට ද ඒ මගින් හැකි වනවා ඇත.

පළාත් සභා දෙකක චන්ද පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් මේ දිනවල ආර්ථික අහේනියෙන් පෙළෙන ආණ්ඩුව අනිත් පළාත්වලට මුදල් ලබා නොදී මෙම පළාත් සභා දෙකට අයත් කාර්යයන් සඳහා පමණක් මුදල් ලබා දෙන තැනට තල්ලූ වී ඇත. එයින් පෙන්නුම් කරන්නේ ද දුප්පත් රටකට තෝරා ගැනීමක් කිරීමට සිදුවන බව ය.

දුප්පත් රටකට එකවර රටම සංවර්ධනය කළ නොහැකි නිසා මෙසේ මාරුවෙන් මාරුවට පළාත් සංවර්ධනය කිරීමේ නව උපාය මාර්ගය සියලූ දුප්පත් රටවලට භාවිතා කළ හැකි නව සොයාගැනීමක් වනවා ඇත.

මේ සොයාගැනීම සඳහා තෑග්ගක් ශි‍්‍ර ලංකාවට ලැබිය යුතු ය. ඒ හරහා වාර්ගික අර්බුදය පවා විසඳීමේ හැකියාව ඇති බැවින් සමහර විට නොබෙල් සාම තාග්‍යය පවා ඊට ලැබෙන්නට ඉඩ ඇත.

එසේ වන්නේ නම් එය සැබැවින්ම මහින්ද චින්තනය ලද තවත් ඓතිහාසික ජයක් ලෙස අලූතෙන් ලියන්නට නියමිත නව මහාවංශයේ විමල් වීරවංශ මහතාගේ මනරම් වචනවලින්ම ලියා තැබිය හැකි ය.

ඔහොම බලාගෙන යන කොට රටට හොඳ කලක් උදාවෙන බව දැන් දැන් පෙනෙන්නට තිබේ.

Posted in: Uncategorized