කුඩා රෙදි කෑල්ලකින් ලොකු ශරීර කූඩුවක විලි වසා ගැනීමේ අමාරුව

Posted on January 7, 2009කුඩා රෙදි කෑල්ලකින් නිරුවත සගවන්නට ගිය විට වෙන ඇබැද්දියට ආණ්ඩුව මුහුණ දී තිබේ. ඉස්සරහ සගවන විට පිටි පැත්ත පේන්නට ගනී.

ආණ්ඩුව කීවේ සිරසට ගහපු එක සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුත්තේ ආණ්ඩුවේ විරුද්ධවාදීන් බව ය. එයින් ආණ්ඩුව පෙනෙන්නට ගිය සිය නිරුවත වසා ගන්නට තැත් කළේ ය. එය ඇත්තටම වහ ගත්තා දැයි අපි නොදනිමු.

එහෙත් එයින් එලියට පැමිණි නිරුවතක් අපි දුටුවෙමු. උතුරම අල්ලා ගන්නට පාරම් බාන්නේ වුව ද දකුණේවත් හරිහමන් පාලනයක් ගෙන යාමට ඊට බැරි බව ය.

සන්නද්ධ අංශයන්ට කොලොප්පම් කරමින් ආණ්ඩුවේ විරුද්ධවාදීන් මාධ්‍යයන්ට පහර දෙමින් සිටින බව ය.

මෙතරම් ළග ළග මුරකපොලූ දාලාවත් ආයුධ එහා මෙහා ගෙන යාම නතර කිරීමට ඊට නොහැකිව තිබෙන බව ය. ඉතින් මේ උන්දලා ගැන අනුකම්පා හිතෙන්නේ නැත් ද?

Advertisements
Posted in: Uncategorized