තෑගිත් අරන් අකාලයේ ආ අවුරුදු කුමාරයා

Posted on December 31, 2008මේ කාලයට එන නත්තල් සීයා බොහෝ ගෙවල්වල අහලකටවත් ආවේ නැත. එහෙත් අවුරුදු කුමාරයා නම් අකාලයේ ආවේ ය. ඒ තෑගි මල්ලක් අරගෙන ය.

රුපියල් 10 කොළ දුප්පතුන්ට දුන් ඔහු රුපියල් දෙකේ කාසි පොහොසතුන්ට ද විසි කළේ ය. කුමාරයා කොචොක් කරන්නටත් ඉගෙන ගෙන ඇති බව ඉන් පෙනී ගියේ ය.

කොචොක් කළේ පෝලිම්වල සිටි පොහොසතුන්ට ද එහෙම නැත්නම් අලූත්කඬේ දේවාලයට ද යන්න පැහැදිලි නැත.

සමහරු කියන්නේ කුමාරයා හදිසියේ පැමිණියේ දේවාලයේ වැඩ වසන දෙයියන්ගේ අනුහසින් බව ය. නැත්නම් ඊලග අයවැය තෙක් වඩින්නට අදහසක්වත් ඔහුට තිබුනේ නැති බව ය.

කොහොම වුනත් කාරි නැත. දැන් ඉතින් දෙයියනේ කියලා අපිටත් අවුරුදු කන්නට පුලූවන. කවුරු කොහොම කිව්වත් 2009 සුභ වෙන බවට ලකුණු පහල වෙමින් තිබේ.

Posted in: Uncategorized