සෙල්ලම් ද කොල්ලෝ මේ නාකි විද්වතුන් එක්කලා

Posted on December 30, 2008කොස් ඇට පිච්චුවාම
රස ගුණ ඇති හොඳම කෑමක්
පිච්චි පිච්චි බා ගැනීම
අතට රිදෙන පල් ගේමක්

ඕකත් මහ කජ්ජක් ද
ලිප ලගම ලැග ඉන්නා
පූස් තඩිය ඉන්නා තුරු

බා ගනින් බා ගනින්
ඇති වෙනකම්
කොස් ඇට
අතත් බේරාගෙනම

අන්දාපන් තරුණ කොල්ලො
පළඳවපං පදක්කම්
යවපන් පෙරමුණට
බාන්නට කොස් ඇට

දාපන් හුරේ
හැබැයි පුතෝ
ටිකක් ඈතින් ඉඳගෙන
දාපන් කොඩි බැනර්
හැබැයි දකුණට වෙන්න
රහයි කොස් ඇට
ගානට පිච්චුනෝතින්

සහෝදරත්වයේ දුම්රිය
නවතාපන් වවුනියාවෙදි
මක් කිව්වා ?
තව ටිකක් එහාට

සෙල්ලම්ද කොල්ලෝ
මේ නාකී…
…විද්වතුන් එක්කලා

කොස් ඇට ඩිලිවරිය
උණු උණුවෙ එවපං වවුනියාවට
එහෙං අපි ගන්නම්
උඹලාට සරණයි
තිස්තුන් කෝටියක් දෙවි දේවතාවුන්ගෙ
(රටම උඹලක් එක්ක)

Posted in: Uncategorized