අන්තිම සටනත් දිනුවා

Posted on December 26, 2008ඇති යාන්තම්
පාර දිගේ ෂෙඞ් අසලින් ගලා ගිය දේශද්‍රෝහය
නැවතුනා හිටි අඩියේ
විසි දෙකට විකුණූ දේශපේ‍්‍රමය
ඔන්න ආපහු ඇවිත්

මූණත් නොපෙනෙන්ට හංගා
ලජ්ජාවෙන් හොරෙන් හොරෙන්
රිංගලා පෝලිමට
වේලි වේලි ඉඳලා
විකුණූ කාලය ඉවරයි

සාක්කුවට බරක් වුනත්
හිතට දැනේ සැහැල්ලූවක්
(එපා වෙලා තිබුනේ මට)

තුරුලූ කරන් දැන් නැවතත්
අපි එන්නම්
රට දිනනා සටන් බිමට
දේශපේ‍්‍රමය සමගින්

මෙන්න අපේ සටන් පාඨ
ඉන්දියාව ද අපි දිනුවා
අන්තිම සටන ද දිනුවා

රවියා දැන් අකුලාගෙන
සුසුම් හෙලනවා ඇති
අධිකරණය බලූ වීලා
වකුටු වෙලා බුදි ඇති

ඇති යන්තම්
රට රැකුණා
(කාලෙකට පස්සෙ ඊයෙ හොඳට නින්දගියා)

Posted in: Uncategorized