බබා පාට් දැමීම

Posted on December 19, 2008ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණය ලිඛිතව ලැබී නොමැති නිසා ඒ පිළිබඳ තීන්දුවක් ගත නොහැකි යයි කැබිනට් මණ්ඩලය කියන විට මට මතක් වූයේ කුඩා කල අම්මා සමග ඔට්ටු වන විට අප දැමූ බබා පාට් ය.

වැඩිය මේරුණු මිනිසුන්ගෙන් සමන්විත ආණ්ඩුවක් නොවන නිසා මේ බබා පාට් දැම්මා දැයි කෙනෙකුට සිතෙන්නට පුලූවන.

ප‍්‍රශ්නය මෙය ජනතාවට නරක ආදර්ශයක් සැපයීම ය. කොහොමටත් සපයමින් ඉන්නේ නරක ආදර්ශ නිසා මෙය අමුත්තක් දැයි අසන්නට කෙනෙකුට පුලූවන.

එහෙත් අධිකරණය හෑල්ලූවට ලක්කිරීම ආණ්ඩුවක් විසින් ප‍්‍රවේශමෙන් කළ යුතු වැඩකි. අධිකරණය සමග ගනුදෙනු බේරා ගැනීමේ වඩා නීත්‍යානුකූල ක‍්‍රම තිබියදී විහිලූ කිරීමට යාමෙන් පෙනෙන්නේ මේ ආණ්ඩුවට පරිණත උපදේශකයින්ගේ හිගයක් ඇති බව ය. නැතිනම් ඒ උපදේශනයන්ට සවන් දීමේ නිහතමානයක් නැති බව ය.

චණ්ඩිපාට් හා බබා පාට් දෙකම රටට යහපතක් නම් උදා නොකරනු ඇති බව සහතික ය.

Posted in: Uncategorized