ලස්සන ද ඒ ඇත්ති ඔය කියන තරමට ම

Posted on December 10, 2008සොල්දාදුවාගේ කර නැමිලා ය
කොන්දත් ටිකක් වක ගැහිලා ය
රැගෙන යන්නේ ඔහු නැමී කුදු ගැහී
උහුලන්නට බැරි බරක් ය

සියලූ වංචා වහන්නේ
මැතිවරණත් දිනන්නේ
ලොක්කන් වැජඹෙන්නේ
ප‍්‍රීති ඝෝසා නැගෙන්නේ
මේ බරේ අනුහසිනි
රටම අද දුවන්නේ

ඒ නිසා තියන්නට බැරිය බිම
යුද බෙර හඩ ඇසේ
ජයගොස ද පෙර ලෙසේ
අමාරුවෙන් උස්සාපන්
තව ටිකයි තව ටිකයි

රැකෙන්නට මගක් නැති සන්දියේ 
රකිනු පිණිස දරුමල්ලන්
දේශයක්ම රකින්නට
හිතත් කයත් දන් දුන්නේ

රකිනු පිණිස
වනසන්නට සිදුවීමත් කරුමයක් ය
අගක් මුලක් නැති පාරේ
දිව යාමත් උරුමයක් ය

පිදු මානෙල් මල්
වියැකිලා ය සමහරක් තැලිලා පොඩි වෙලා ය
කඳුල දහඩිය ද ලෙය සමගින් මුසුවෙලා ය
සාමයේ පරෙවියා ඈතටම පියඹලා ය

අවසාන හෝරාව එළඹිලා ලූ
නිමා වන යුද්ධයේ හැඩ රුව පෙනේ ද?
ලස්සන ද ඒ ඇත්ති ඔය කියන තරමට ම
ලැබුනොතීන් නිමාවේද
දීඝවංශයේ කතාව
කියමින් අවසානයේ
ඉක්බිති සියල්ලෝම සතුටින් කල් ගෙවූ බව

Advertisements
Posted in: Uncategorized