කරූගේ බල්ටිය

Posted on December 9, 2008කරූ පැන්නේය. හේතුව තවමත් හරිහැටි ප‍්‍රකාශයට පත් වී නැත. පැනීමට හේතු ඒ නිසා අනුමාන කිරීමට අපට සිදුවේ. මේ බහුවරණ පිළිතුරු අඩංගු ප‍්‍රශ්නය ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබේ ප‍්‍රතිචාරය ලබා ගැනීමටය. කරූ පනින්නේ

1.  රොනී ද මැල් ගේ වාර්ථාව කැඞීමේ අපේක්ෂාවෙනි.

2. මේ ආණ්ඩුවේ ඇමති ධුරයක ඇති බලයට වැඩි බලයක් බලයට පත්වීමට ඉඩක් නැති විපක්ෂයක නියෝජ්‍ය නායකයෙකුටත් ලබා ගත හැකි බැවිනි.

3. නැව ගිලෙන්නට යන බව දැනගත් පළමු මීයා වන බැවිනි.

4. වංචාව ඉහවහා ගිය මුල්‍ය පාලනය පිළිබඳ හය හතරක් නොදන්නා ආණ්ඩුවක ඇමති වරයෙක් සිට ළග එන ආර්ථික අර්බුදයේ  වගකීම ගැනීමට ඇති නොකැමැත්ත නිසාවෙනි.

5. කිලිනොච්චිය අල්ලා ගැනීමට නොහැකි වූ නිසා ඇතිවුන ලජ්ජාවෙනි.

6. නැගෙනහිර නවෝදයේ රග පෙනීම නිසා ඇතිවුන කම්පනයෙනි.

7. යුද්ධයෙන් නැසෙන දෙපැත්තේම ජනතාව නිසා එහි පාපයට තමන්ට කරගැසීමට සිදුවෙතැයි යන බියෙනි.

8. ඉන්දියාවේ ඔලොක්කු ඉදිරියේදී විඳ දරා ගත නොහැකි තරම් දරුණු වෙතැයි යන ලජ්ජාවෙනි.

9. ලොකු ඇමති මණ්ඩලයක පුංචි ඇමතිවරයෙකු වීමට වඩා පුංචි ඇමති මණ්ඩලයක ලොකු ඇමති වරයෙකු වීම ආශ්වාදජනකයැයි හැගී ගිය හෙයිනි.

10. මේ දවස්වල ප‍්‍රවෘත්තිවල තමන්ගේ නම නොකියවුන නිසා ඇතිවූ ශෝකයෙනි.

Posted in: Uncategorized