සැබෑවටම රහස කුමක් ද?

Posted on December 5, 2008ඉන්දීය ක‍්‍රමයේ බලය බෙදීමක් උතුරු නැගෙනහිර ප‍්‍රදේශවලට අවශ්‍ය යැයි කියන ආනන්ද සංගරීට ද ඉඩම් හා පොලිස් බලතල සහිත පළාත් සභාවක් උතුරට සෑහේ යැයි කියන දේවානන්දට ද ඉඩම් හා පොලිස් බලතල නැති පළාත් සභාවක් ප‍්‍රමාණවත් යයි කියන කරුණාට ද මේ ආණ්ඩුව තුළ ඉඩක් ඇත.

දෙමළ ජනතාවගේ ස්වයං තීරණ අයිතිය පිළිගත යුතු යැයි කියන වාසුදේවට ද වාර්ගික අර්බුදය සඳහා ප‍්‍රමාණවත් බලය විමධ්‍යගත කිරීමක් කළ යුතු යැයි කියූ ජී ඇල් පීරිස් මහතාට ද කුමන ආකාරයක වත් බලය බෙදීමක් අවශ්‍ය නැතැයි කියන චම්පික රණවක මහතාට ද මේ ආණ්ඩුව තුළ ඉඩක් ඇත.

දෙමළ ජනතාවට ආවේණික වූ ප‍්‍රශ්න නැතැයි කියන රතන හිමියන්ට ද වාර්ගික ගැටලූවක් ඇතැයි ද ඒ සඳහා දේශපාලන විසඳුමක් සැපයිය යුතු යයි කියන තිස්ස විතාරණ මහතා ට ද මේ ආණ්ඩුව තුළ ඉඩක් ඇත.

මේ විවිධත්වය බැඳ තබන පොදු සත්තතාවය කුමක් ද? මේ වෙනස ඉක්මවන පොදු දෙය කුමක් ද?

බලය හරහා සාක්ෂාත් කරගත හැකි ස්වාර්ථය ද?

මේ අච්චාරු සන්ධානය පසුපස යන අනුගාමිකයින්ටද මෙයින් තමන් කැමති මතයක් තෝරාගත හැකි ය. මේ මත හැම එකක්ම ඒවා කොතෙක් ප‍්‍රතිවිරුද්ධ වුව ද මේ තුළ නියෝජනය වන බැවිනි.

හැම පැත්තකටම යන විට සිදුවන්නේ එක පැත්තකටවත් නොයෑම ය.

සිදුවන්නේ හැම පැත්තකටම යන බව පෙන්වමින් එක පැත්තතකට යාම ද?

එසේ වන්නේ නම් සෙසු අනුගාමිකයින් අන්ධ ද? නැතිනම් ඔවුන් ද තම නායකයින් මෙන්ම ස්වාර්ථය සළසන පොදු සාධකයකින් එකට බැඳී ඇත් ද?

මේ ප‍්‍රතිවිරෝධයන් එකට බැඳ තබන රහස කිමෙක් ද? වැල යන අතට මැස්ස ගැසීමේ පහසුව නිසා සිදුවන්නක් ද?

වෙන තැනක් ඉතින් නැති නිසා කරන රැඳී සිටීමක් ද? අලූතින් ගොඩ නැගීම අපහසු නිසා කළ තෝරා ගැනීමක් ද?

සැබෑවටම රහස කිමෙක් ද? තෝරා දිය හැකි ජගතෙක් වෙත් නම් ඔහුටයි මේ ආරාධනය.

Posted in: Uncategorized