කාටූන් ශීල්පීන් කියන කතාවෙන් මතුවන නොකියන කතාව

Posted on December 3, 2008රටේ ප‍්‍රධාන පුවත්පත් කීපයේම කාටූන් ශිල්පීන්ගේ හාස්‍යයට ලක්වන චරිත කීපයක් තිබේ. එකක් බන්දුල ගුණවර්ධනගේ ය. අනෙක ෆවුසිගේ ය. තෙවැන්න මර්වින් සිල්වාගේ ය. ඔවුන්ට අනුව ආණ්ඩුව හොඳ ය. මේ ඇමති තුන් හතර ගොල්ල නැත්නම් මෙය රත්තරන් ආණ්ඩුවකි.

ඉතින් ආණ්ඩුව බේරා මේ ඇමති කීප දෙනා විත්ති කූඩුවට නැංවීම ඔවුන්ගේ බඩ රස්සාව වී තිබේ.

මෙය බොහෝ සියුම්ව හා සීරුවෙන් කරගෙන යනු ලබන්නේ මුල් පිටුවේ ද ආශිර්වාදය මැද ය.

නායකයා හොඳය. වැරදි ඇත්තේ පරිවාර සෙනඟ තුළ ය.

ඇත්තටම බඩු මිල වැඩිව ඇත්තේ ආණ්ඩුවේ මුල්‍ය පරිපාලනයේ වැරදි නිසා ය. එයට බන්දුල ගුණවර්ධනට කළ හැකි දෙයක් නැත.

මර්වින් සිල්වාට රඟපාන්නට භූමිකාවක් බාරව ඇත. එය රඟ නොපෑවහොත් ඔහුගේ වටිනාකම බිංදුවට යයි. ඔහු කරන්නේ බාර දුන් වැඩයයි. ඉන්පසු බැනුම් ඇහීමට ද ඔහු සූදානම්ව සිටියි.

තෙල් සංස්ථාවේ වෙනදේ සම්බන්ධයෙන් පාලනයක් ෆවුසිට නැත. ඇත්තටම තෙල් මිල අඩුකිරීම අයවැය මගින් ප‍්‍රකාශයට පත්කිරීම මගින් ද එය පෙනෙයි. මිල වැඩිවන විට එහි විපාක කරගැසීමටත් එය අඩුකරන විට එහි කීර්තිය නායකයාට පරිත්‍යාග කිරීමටත් ඔහුට සිදුව තිබේ. ඇත්තටම කියන්නේ නම් සමහර නිලධාරීන් පාලනය කරන්නේ ඇමතිට වඩා ඉහළිනි. ඇමති නිකම් නමට ය. නමට හෝ ඇමතිවන එක එලියේ නිකම් ඉන්නවාට වඩා යහපත් බව පමණක් නොව ආරක්ෂා සහිත බවද බොහෝ ඇමතිවරු දනිති.

එහෙත් මේ හංගා ගැහිල්ල දිගටම සිදුවෙයි.

පුවත්පත් කියවන පාඨකයා හැරෙන්නට මේ සෙල්ලමේ හැම සමාජිකයෙකුම ඒ ගැන දනී.

Posted in: Uncategorized