ඉරුවා රුදාව පැනඩෝල් හා රෝග මූලය

Posted on November 24, 2008මම ද එල්ටීටීයෙන් බැට කන දකුණේ වැසියෙක්මි. එල්ටීටී ත‍්‍රස්තවාදය අවසන් වනු දැකීමට මම සියයට දෙසියයක් කැමැත්තෙමි.

ඔලූව රුදාවෙන් පෙළෙන කෙනෙකුට එයින් මිදීමට පැනඩෝල් ගත හැකි ය. එහෙත් ඔලූව රුදාවට ඇති හේතුව නොවිසඳුන හොත් එයින් ලැබෙන්නේ තාවකාලික සහනයක් පමණකි.

මට අවශ්‍ය තාවකාලික සහනයක් නොවේ. මුලූමනින් මෙයින් මිදීමට ය.

එහෙත් තවමත් එයට කාලය පැමිණ නැති බව මම දනිමි. වෛද්‍යවරු තවමත් පැනඩෝල්ම නිර්දේශ කරමින් සිටිති.

මෙවැනි බ්ලෝග් සටහනකට රණ බෙර නගන යුගයක කළ හැක්කේ රණබෙර හඩින්ම පහසුවෙන් යටපත් කළ හැකි හීන් කෙඳිරියක් නැගීම පමණකි. සිදුවෙමින් තිබෙන්නේ එයයි.

එහෙත් අනාගතයේ යම් දිනයක රණ බෙර හඩ වියැකී ගිය පසු (ගොඩ වෙදවරු සතු විකල්ප අවසන් වූ කල්* මීට වටිනාකමක් ලැබෙනු ඇත. පැනඩෝල්වලින් හොඳ නොවන ඔලූවේ රුදාවක් බව අවබෝධ වූ විට රෝග නිධානය හොයන්නන්ට රෝගීන් පෙළඹෙනු ඇත. එවන් කාලයක මේ අදහස්වලට ද ඉල්ලූමක් ඇති වනු ඇත.

රොගියා එතෙක් සුවයෙන් ජීවත්වනු ඇතැයි ද රෝගය අසාධ්‍ය නොවනු ඇතැයි ද මම ප‍්‍රාර්ථනා කරමි.

Posted in: Uncategorized