සියලූ වර්ගයේ ජාතිවාදයන් තුරන් කිරීම සඳහා සිංහල දායකත්වය

Posted on November 21, 2008ජාතිවාදය සිංහලයාගේ දෙමළාගේ ද යන්න අදාළ නැත. දෙවර්ගයේම ජාතිවාදය එකසේ පිළිකුල් කළ යුතු ය.

එසේ වුවද මා සිංහලයෙකු ලෙස වඩාත් කැමති සිංහල ජාතිවාදයට වැඩිපුර පහර ගැසීමට ය. ඒ මා සැබෑ අභිමානයෙන් පෙළෙන සිංහලයෙකු බැවිනි. මට අභිමානයෙන් සිංහලයෙකු ලෙස ජීවත්විය හැක්කේ සිංහලයන් අතර පවතින ජාතිවාදය නැති කිරීමට දායක වීමෙනි.

මගේ ඒ දායකත්වය දෙමලූන් අතර ජාතිවාදය තුරන් කිරීමට ද අනුබල දෙනු ඇති බව මගේ දැඩි විශ්වාසයයි. වෛරයෙන් වෛරය නොනිමෙන බව කීවේ මා අදහන අනුයන බුදුන් වහන්සේ ය. ජාතිවාදය ජාතිවාදයෙන් නැසිය නොහැකිය යන්න ද එයින් ගම්‍ය වේ.

හීනමානයෙන් පෙළෙන බොහෝ සිංහලයින් කැමති දෙමලා බිම ඇන්නවීමට ය. දෙකේ කොළයට දැමීමට ය. පීචං කිරීමට ය. පරයෙකු කිරීමට ය. කටපියා ගෙන දෙන දෙයක් බාර ගන්නා සුලූ ජාතිකයෙකු කිරීමට ය. ඒ ඇතුළත තමන් පෙළෙන හීන මානය නිසාම පිටතට ගලන අධිමානය හේතුවෙනි. ඒ නිසාම දෙමළ ජාතිවාදයට පොහොර සපයන්නේ ද ඔවුන් විසිනි.

මා හිතන ආකාරයට දෙමළාගේ ජාතිවාදයට පහර දිය යුත්තේ අනෙක් දෙමලූන් ය. අප අපගේ ජාතිවාදය උඩට නොගෙනෙන්නේ නම් උන්ටද උන්ගේ ජාතිවාදය අකුලා දැමීමට සිදුවේ. අපට දෙමළ ජාතිවාදය පැරදවිය හැක්කේ ඒ ආකාරයෙනි.

බොහෝ දෙනෙකුට මේ තර්කය නොවැටහේ. ඒ නිසාම මේ දෙවර්ගයේම ජාතිවාදය පිටු දැකීමට අප තව බොහෝ කල් බලා සිටිය යුතු ය.

Posted in: Uncategorized