අපි සුදෝ සුදු වෙමු. ඔවුන් කාක්කන් මෙන් කලූ ය.

Posted on November 19, 2008අපි සුදෝ සුදු වෙමු. ඔවුන් කාක්කන් මෙන් කලූ ය.

අප ළඟ ඇති සියල්ල නිවැරදි ය. ඔවුන් තුළ දක්නට ලැබෙන හැම දෙයක්ම අඩුපාඩුවලින් යුක්ත ය.

මේ අප බොහෝ දෙනෙක් සිතන්නට කැමති ආකාරය යි. මෙම බ්ලොග් අඩවියට ලැබුණු සමහර ප‍්‍රතිචාරවලින් පෙනෙන්නේ ද බොහෝ දෙන්නා තමන්ගේ දේ අගය කරන බවයි.

තමන් සතුව ඇති සැබෑ යහපත් හා සාධනීය දේ නිසා අභිමානයක් ඇති කර ගැනීම හොඳ ය. එහෙත් තමන් සතුව සියල්ල සම්බන්ධයෙන් එවැනි ආකල්පයක් දැරීම හා ඒ ආකල්පයේ දැඩිව එල්බ ගැනීම නම් අයහපතට මග පාදන්නකි.

මේ බ්ලොග් අඩවියේ අප සඳහන් කරන්නාවූ යම් ලිපි ද අදහස් ද විමංසනයට ලක් වනු දැක්මට අපි කැමැත්තෙමු. අප සර්වතෝභද්‍ර නොවන හෙයිනි.

තමන් දෙස ද විමංසනශීලීව බැලීමට හැකි අයට වැරදි හදාගෙන නිවැරදි විය හැකි ය.

තමන්ගේ ප‍්‍රතිවාදීන්ගෙන් ද ඉගෙනීම ලැබීමට කැමති අයට පමණක් ප‍්‍රතිවාදීන් පැරදවිය හැකි ය.

Posted in: Uncategorized