බුදුපිළිම

Posted on November 18, 2008රජයේ ආයතනවල බුදුපිළිම ඉදිකිරීම දැන් තරගයට මෙන් කෙරෙමින් තිබේ. ඒවායේ ප‍්‍රදර්ශනයට තබා ඇති බුදුපිළිමවලින් මේ ආයතනවල කළකමනාකරුවන් අපට කියන්නට හදන්නේ කුමක් ද?

ඒවා බෞද්ධයින්ට පමණක් විවෘත බව ද? තමන් බෞද්ධ බව ද? මේ රට පිළිබඳව බෞද්ධයින්ට වැඩිපුර අයිතියක් ඇති බව ද? බෞද්ධ දර්ශනය අනිත් දර්ශනයන්ට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ බව ද? බුදු හිමියන් තමන්ට දෙන්නා වූ සියලූ වද හිංසා සහ අවමානයන් මෙත් සිතින් ඉවසන බව ද? තමන්ගේ සියලූ පව් දුරු කරලීමට බුදු පිළිමයක් ආයතනයට ලැබීමෙන් හැකි වෙතැයි ඔවුන් සිතන බව ද?

මේ සියල්ල සිහියට ආවේ එන් අයි බී එම් නැමැති කළමනාකරණය ලොවට කියා දෙන ගුරු ගෙදර ඉස්සරහින්ම තබා ඇති බුදු පිළිමය දැකීමෙනි. මෙය මේ ගුරු ගෙදරට එක් කර ඇති අලූත් සංකේතයකි.

පන්සලක බුදුපිළිමයක් දකින විට ඇති වන භක්තිය වෙනුවට මේවා දකින විට ඇතිවන්නේ මේවායේ ලොකුපුටුවල සේවය කරන්නන් පිළිබඳව කෝපයකි. තරහකි. ඒ බුදුහිම්යන්ට අගෞරව කිරිම සම්බන්ධයෙනි. ආගම වෛශ්‍ය වෘත්තියේ යෙදවීම සම්බන්ධයෙනි.

රජයේ ආයතන සියලූ ආගම් අදහන අයට එකසේ අනන්‍ය විය හැකි ආයතන ලෙස පවත්වාගෙන යෑමේ වගකීම ඇත්තේ මේවායේ ප‍්‍රධානීන්ට ය. එය ඉටු නොකිරීම සම්බන්ධයෙන්ද මේ ප‍්‍රධානීන් විත්ති කූඩුවට නැංවිය යුතු ය.

Posted in: Uncategorized