ඇයි එකක් … ගන්නකො දෙකක්….

Posted on November 16, 2008 

ඒ ඉස්සරය දැන් කියන්නේ ඇයි එකක් දෙන්නංකො හතරක්   ඒ නව ප්‍රකාෂය ශි්‍ර ලංකා පොලීසියෙනි ඒ පිල්ලෙයාන් මහ ඇමති තුමාගේ ලේකම් මරා දැමීම පිළිබඳ කෙරෙන පරීක්ෂණ අරබයාය එක කණ්ඩායමක් වෙනුවට පරීක්ෂණ කණ්ඩායම් හතරක් පත්කිරීමෙන් පොලීසිය අපට කියන්නේ කුමක් ද

 

පොලීසියේ වැඩක් නැති බොහෝ දෙනා සිටිනා බව ය එක කණ්ඩායමකට කරන්නට බැරි පරීක්ෂණ කණ්ඩායම් හතරක් පත් කළ විට කරන්නට පුඵවන් බව ය සිවරාම් ඝාතනය පිළිබඳ සෙවීමට කණ්ඩායම් පහක් පත් කළ පොලිසිය මේ සඳහා හතරක් පමණක් පත් කළේ සිවරාම්ට වඩා පිල්ලෙයාන්ට අඩුවෙන් සළකන බව ජනතාවට ඒත්තු ගැන්වීමට ය පොලීසියේ බොහෝ දෙනෙක් දන්නේ ගණන් ^දාන්k& පමණක් බැවින් ඔවුන්ට අනුව එකක් වෙනුවට හතරක් පත්කිරීම ඇත්තටම වඩා හොඳ බව ඔවුන්ටම ඒත්තු ගිය නිසා ය මිනිසුන්ට කාලය කා දැමීමට ප්‍රහේලිකාවක් සැපයීමෙන් ඔවුන් දාමරික කම් කිරීමෙන් වැළකෙන නිසා ය 

 

ඒ මට හිතෙන හැටි ය මා කොහොමටත් බුද්ධි ඌනතාවයකින් පෙළෙන බැවින් මට ඊට වැඩියමක් හිතාගන්නට බැරිවූවා වන්නට පුඵවන බුද්ධිමතෙක් ඇත්නම් -තතු පහදා දිය හැකි- ඔහුටයි මේ ආරාධනය ඒ එකක් වෙනුවට හතරක් පහක් පත් කිරීමේ තර්කණය පැහැදිලි කර ගැනීම සඳහා ය
 

Posted in: Uncategorized