සෙනසුරු අපලය හා බටකොළ කෑම

Posted on November 10, 2008වරක් සෙනසුරා ඊශ්වරයාට සත් අවුරුදු සාපයක් කළේලූ. ඊශ්වරයා මෙම සාපයෙන් මිදීම සඳහා උඃරකු මෙන් වෙස්ගෙන සැඟවී අවුරුදු හතම බටකොළ කමින් ජීවත්වූ බව කියවේ. මේ කතාව කියන්නේ මොනවා කළ ද සෙනසුරු අපලයෙන් නම් මුලූමනින් ගැලවීමක් නැති බව කියන්නට ය.

අප මේ ගෙවමින් සිටින අපලය ද එවැනි එකකි. ඒ සෙනසුරා නිසා නොවේ. සෙනසුරා දෙකේ කොළයට දමා රට අරා වැජඹෙන ප‍්‍රභා නිසා ය. සෙනසුරාගේ අපලය සෙනසුරා ලබා ඇති අයට සීමා වෙතත් මේ අපලය ඊට වඩා පළල් ලෙස ක‍්‍රියාත්මක ය.

ඔහුගේ අපලයෙන් බේරෙන්නට අප දැන් බටකොළ කමින් සිටිමු. ඒ බටකොළ කෑම කෙසේ ද යත් පාරවල් තියාගෙන ඒවායේ යෑම වළක්වාලන තරම් එය බලවත් ය. බස් එකක යෑම භයානක නිසා සල්ලි නැතත් තියෙන තුට්ටු දෙක පෞද්ලික වාහනවලට තෙල් ගහන්නට අප වියදම් කිරීමට තරම් එය බලවත් ය. කුඩා දරුවන් විෂයභාර ක‍්‍රියාකාරකම්වලට නොයවා වෑන් රථයේම පාසල ඇරුණු ගමන් ගෙදර ගෙන්වා ගැනීමට තරම් එය බලවත් ය. ලෝක වෙළඳ පොළේ තෙල් මිල සියයට හතලිහකින් අඩුවුවද අපේ තෙල් මිල සියයට දහයකින් පමණක් අඩු කර ඉන් නතර කිරීමට තරම් එය බලවත් ය. සංවර්ධනයට තියෙන සල්ලි වලින් කෑලෑවට බෝම්බ හෙළා ඒවා පුච්චා දැමීමට තරම් එය බලවත් ය. සියලූ මාධ්‍ය වලට මුකවාඩම් දාගන්නටත් බොරුව ඇත්ත ලෙස සළකන්නටත් අපට ඒ අපලය නිසා සිදුව තිබේ. ලෝකයාගේ අපවාදයට මුහුණ දෙන්නටත් ඉන්දියාවේ මැදිහත්වීම් ඉවසන්නටත් ඒ නිසා අපට සිදුව තිබේ. අසල්වැසියා සැක කරන්නටත් නිදි වර්ජිතව රැුය පහන් කරන්නටත් කුරුම්බැට්ටි මැෂිම්වලට බයේ සැඟවෙන්නටත් අපට සිදුව තිබේ.

සෙනසුරු අපලයට නම් හේතුව ග‍්‍රහ පිහිටීම ය. එහෙත් මේ අපලයට හේතුව අපම නිර්මාණය කළ ප‍්‍රභා ය. දැන් අපි එක ප‍්‍රභා කෙනෙක් වෙනුවට එවැන්නවුන් දහස්ගණනින් බිහිකරමින් සිටිමු. බටකොළ පමණක් කා බේරුනොත් ඇතැයි හැෙඟන්නේ ඒ බව දැනෙන විට ය.

Posted in: Uncategorized